dimecres, 13 d’abril de 2011 By: CTMA

3. GEOMORFOLOGIA CLIMÀTICA

3. Geomorfologia Climàtica

Els principals factors del modelat terrestre són: el clima, el tipus de roca, l'estructura i l'activitat tectònica. 

Els sistemes morfoclimàtics són el conjunt d'agents i processos que actuen en cadascuna de les zones climàtiques de la Terra. En aquestes zones, s'hi diferencien 3 grans grups amb sis sistemes principals: 
  •  Temperat humit (normal)
  •  Periglacial i Glacial (fred)
  •  Àrid, Subàrid i Intertropical (càlid)


Taula dels sistemes Morfoclimàtics
Domini

Temperatura Mitjana Anual
Sistema Morfoclimàtic
Clima

Fred


< 0 º
Glacial

Polar de neu permanent
Periglacial

Subpolar de muntanya

Temperat


0º - 20º
Humit

Oceànic Continental
Subàrid
Mediterrani

Càlid


> 20º
Àrid

Tropical desèrtic
Subdesèrtic
Intertropical

Tropical humit
Equatorial


Tal i com veiem a la taula, depenent de cada sistema morfoclimàtic, tenim un domini diferent (fred, normal o càlid), unes mitjanes de Temperatura i un clima diferent.

Certs fenòmens es produeixen a tot arreu, sigui on sigui, sense dependre del clima en que es trobi. Aquests fenòmens s'anomenen azonals. I els que són específics d'un sol clima, s'anomenen zonals. I també, els fenòmens  que estan en dues o més zones climàtiques, que s'anomenen polizonals o multizonals.
Lourdes.

0 comentarios:

Publica un comentari a l'entrada